Usługi

Poniżej prezentuję oferowane przeze mnie usługi. Gwarantuję solidne wykonanie z wykorzystaniem najnowszej technologii. Realizowana implementacja cechować się musi wydajnością, niezawodnością, rozszerzalnością oraz łatwością modyfikacji.

  • Implementacja aplikacji zorientowanych sieciowo opartych o Windows Communication Fundation (WCF)
  • Implementacja aplikacji oraz stron internetowych opartych o ASP.NET MVC/HTML 5/AJAX/CSS
  • Implementacja aplikacji biurkowych opartych o .NET Framework 4.5.1
  • Wykorzystanie baz danych MS SQL oraz Oracle
  • Instalacja sieci komputerowych

Planowanie krok po kroku

W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza wymagań oraz wykonany plan realizacji zamówionej przez Ciebie usługi.

Rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb

Jeżeli zaistnieje taka konieczność Twoja usługa zostanie zaprojektowana zgodnie z aktualnie stosowanymi standardami i trendami.

Profesjonalne dostarczenie usługi

Ostatnim krokiem jest profesjonalna implementacja funkcjonalności z naciskiem na niezawodność przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi i technologii.

Plan
Projekt
Wykonanie